سیمهای انعطاف پذیر
سیمهای انعطاف پذیر

نام : سیمهای انعطاف پذیر

کاربرد :

سیمهای دارای ولتاژنامی ۷۵۰ /۴۵۰ ولت:

این نوع سیمها برای نصب داخل وسایل برقی و نیز حفاظت سیستمهای روشنایی ، در محیط های خشک ، درون لوله ها و زیر و روی گچ مناسب است .

سیمهای دارای ولتاژنامی ۵۰۰ /۳۰۰ ولت:

این نوع سیمها برای نصب درون لوله ها و زیر و روی گچ و نیز قرار گیری در لوله های خرطومی مناسب است . به کار گیری این نوع سیمها برای نصب مستقیم روی سینی کابل ، کانال کابل کشی ومخازن مجاز نیست .

هادی: مس آنیل شده گروه ۵ (انعطاف پذیر) مطابق استاندارد IEC 60228 یا ISIRI 3084 .

عایق: آمیزه PVC از نوع PVC/C .

استاندارد: ۶۰۲۲۷ IEC 02 یا ISIRI (607) 02 با ولتاژنامی ۷۵۰ /۴۵۰ ولت برای سطوح مقاطع بیش از ۱ میلیمتر مربع .

۶۰۲۲۷ IEC 06 یا ISIRI (607) 06 باولتاژنامی ۵۰۰ /۳۰۰ ولت برای سطوح مقاطع ۵/۰، ۵۷/۰و ۱ میلیمتر مربع .

20110607-t10-99kb