سیم های نصب ثابت
سیم های نصب ثابت

نام : سیم های نصب ثابت

کاربرد :

این نوع سیمها در سیمکشی داخلی تابلوها و توزیع کننده های برق مناسب است .

به کارگیری این سیمها در لوله ها و زیر گچ مجاز است .

سیمهای با هادی تابیده منظم (گروه ۲ ) را می توان به عنوان اتصالات تابلوهای کنترل،در ساخت دسته سیم و نیز الکترونیک صنعتی به کار برد .

ساختار:

هادی: مس آنیل شده گروه۱ (تک مفتولی) یا گروه۲ (منظم تابیده) مطابق استاندارد IEC 60228 یا ISIRI 3084 .

عایق: آمیزه PVC از نوع PVC/C .

استاندارد:

۶۰۲۲۷ IEC 01 یا ISIRI (607) 01 با ولتاژنامی ۷۵۰ /۴۵۰ ولت برای سطوح مقاطع بیش از ۱ میلیمتر مربع .

۶۰۲۲۷ IEC 05 یا ISIRI (607) 05 باولتاژنامی ۵۰۰ /۳۰۰ ولت برای سطوح مقاطع ۵/۰ ، ۵۷/۰ و ۱ میلیمتر مربع .

20110607-lmu-122kb