کابلهای ابزار دقیق
کابلهای ابزار دقیق

نام : کابلهای ابزار دقیق

کاربرد :

این کابلها برای انتقال داده ها و به کارگیری در فناوری اندازه گیری و کنترل نظیر اتاقهای کنترل واحدهای صنعتی و نیروگاهها مناسبند .

در صورت به کارگیری اسکرین، مدار انتقال در برابر تداخلات الکتریکی بیرونی محافظت میشود . کابلهای با ساختار زوجی دارای مقادیر

مناسب از نظر تضعیف همشنوایی می باشند .

ساختار:

هادی: مس آنیل شده گروه۵ (انعطاف پذیر) برای هادیهای ۵/۰ و ۷۵/۰ میلیمتر مربع و گروه۲ (منظم تابیده) برای هادیهای۱ میلیمتر مربع مطابق استاندارد BS 6360.

عایق: آمیزه PVC از نوع PVC/TI1 مطابق استاندارد BS 6746 .

نحوه قرار گیری رشته ها : رشته ها به صورت تکی یا زوج با رنگ بندی یا شماره گذاری مشخص می شوند .

اسکرین زوجها: برای کابلهای دارای اسکرین روی زوج به صورت سیم ارت قلع اندود ، فویل آلومینیم و نوار پلی استر .

اسکرین کلی: برای کابلهای دارای اسکرین کلی به صورت سیم ارت قلع اندود ، فویل آلومینیم و نوار پلی استر .

روکش میانی : آمیزه PVC از نوع PVC/TM1 مطابق استاندارد BS 6746 برای کابلهای زره دار .

زره: سیمهای فولادی گالوانیزه روی روکش میانی برای کابلهای زره دار .

روکش: آمیزه PVC از نوعPVC/TM1 مطابق استاندارد BS 6746 . رنگ روکش به طور معمول مشکی است .

استاندارد: BS 5308با ولتاژنامی ۵۰۰ /۳۰۰ ولت .

20110608-5ki-160kb