کابلهای انعطاف پذیر
کابلهای انعطاف پذیر

نام : کابلهای انعطاف پذیر

کاربرد :

این نوع کابلها برای جوشکاری با قوس الکتریکی مناسب می باشند . برای این نوع کابلها که انحصارا به منظور جوشکاری در نظر گرفته شده اند ولتاژ نامی تعیین نشده است .

ساختار:

هادی: مس آنیل شده که حداکثر قطر آن در ستون ۲ جدول زیر تعیین شده است .

عایق: آمیزه TPR با حداقل استحکام کششی ۵ /۱۲ نیوتن بر میلی متر مربع که ضخامت آن در ستون ۵ جدول زیرتعیین شده است .

استاندارد: ۲۴۵ IEC 81 [ ISIRI (1926) 81 ]