کابلهای تلفنی بیرون ساختمان
کابلهای تلفنی بیرون ساختمان

نام : کابلهای تلفنی بیرون ساختمان

کاربرد :

این کابلها برای نصب در بیرون ساختمان مناسب است .

عملکرد این کابلها اساساً در مدارهای فرکانس صوتی است .

به عنوان مثال از این کابلها می توان به شکل کابلهای اولیه و ثانویه در شبکه های تلفن محلی ، مخابرات راه آهن و واحدهای صنعتی استفاده کرد .

ساختار:

هادی: مس آنیل شده تک مفتولی .

عایق: آمیزه پلی اتیلن چگالی بالا مطابق استاندارد ASTM D1248 .

نحوه تابیدن رشته ها :

رشته ها به صورت زوج با رنگ بندی مشخص به هم تابیده می شوند . زوجها نیز به صورت هم مرکز به هم تابیده میشوند .

پوشش رشته های کابل: روی زوجهای تابیده نوار پلی استر به صورت طولی یا عرضی با همپوشانی مناسب .

اسکرین:

فویل آلومینیم به صورت طولی یا عرضی با همپوشانی مناسب به همراه سیم مسی قلع اندود ارت بین نوار پلی استر و فویل آلومینیم .

روکش:

آمیزه پلی اتیلن چگالی بالا مطابق استاندارد ASTM D1248 . رنگ روکش به طور معمول مشکی با ویژگی مقاومت در برابر نور خورشید است .

استاندارد:VDE 0816 یا مشخصات TCI ( شرکت مخابرات ایران ) .

20110608-ok1-92kb