کابلهای دارای هادی هم مرکز
کابلهای دارای هادی هم مرکز

نام : کابلهای دارای هادی هم مرکز

کاربرد :

این نوع کابلها برای تابلوهای توزیع ، نیروگاه ها ، کنتور برق منازل و روشنایی خیابانها و نیز به عنوان کابلهای کنترل جهت انتقال پالسهای کنترلی و داده های آزمون ، و به طور کلی در جایی که حفاظت الکتریکی و مکانیکی بیشتری نیاز باشد به کار می رود . این کابلها را می توان در فضای باز ، زیر خاک ، درون آب ، داخل ساختمان ، کانالهای کابل کشی نصب کرد . هادی هم مرکز را می توان همزمان به عنوان حفاظ خنثی ، سیم ارت یا حتی اسکرین به کار برد .

ساختار:

هادی: مس آنیل شده گروه۱ (تک مفتولی) ، گروه۲ (منظم تابیده) مطابق استاندارد IEC 60228 یا ISIRI 3084 .

عایق: آمیزه PVC از نوع PVC/A .

نحوه قرار گیری رشته ها : رشته ها در کابل های چند رشته به هم تابیده می شوند .

روکش میانی : رشته های به هم تابیده با آمیزه های از پی وی سی اکسترود شده یا نواری به صورت عرضی پوشیده می شوند .

هادی هم مرکز: در کابل تک رشته هادی هم مرکزبه طور مستقیم روی عایق و در کابل چند رشته روی روکش میانی به کار می رود .

جنس هادی هم مرکز از هادی مسی ، نوار مسی و یا ترکیبی از این دو است .

روکش: آمیزه PVC از نوعPVC/ST1 . رنگ روکش به طور معمول مشکی است .

استاندارد: IEC 60502 یا ISIRI 3569 با ولتاژنامی ۱۰۰۰ /۶۰۰ ولت .

20110608-b7g-133kb