کابلهای قدرت با روکش پی وی سی
کابلهای قدرت با روکش پی وی سی

نام : کابلهای قدرت با روکش پی وی سی

کاربرد :

این نوع کابلها برای تامین انرژی الکتریکی و در فضای باز ، زیر خاک ، درون آب ، داخل ساختمان ، کانالهای کابل کشی ، نیروگاه ها ، مصارف صنعتی ، در مراکز توزیع و نیز شبکه های مصرف ، ودر جایی که احتمال صدمات مکانیکی به کابل وجود ندارد به کار می رود .

ساختار:

هادی: مس آنیل شده گروه (تک مفتولی) ، گروه۲ (منظم تابیده) یا گروه۵ (انعطاف پذیر)مطابق استاندارد IEC 60228یا

ISIRI 3084 عایق: آمیزه PVC از نوع PVC/A .

نحوه قرار گیری رشته ها : رشته ها در کابل های چند رشته به هم تابیده می شوند .

روکش میانی : رشته های به هم تابیده با آمیزه های از پی وی سی اکسترود شده یا نواری به صورت عرضی پوشیده می شوند .

روکش: آمیزه PVC از نوعPVC/ST1 . رنگ روکش به طور معمول مشکی است .

استاندارد: IEC 60502 یا ISIRI 3569 با ولتاژنامی ۱۰۰۰ /۶۰۰ ولت .

20110607-4qm-138kb