کابلهای کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد
کابلهای کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد

نام : کابلهای کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد

کاربرد :

این نوع کابلها برای اتصال اجزاء دستگاه های مورد استفاده در خط تولید ، شامل ماشین افزار و تجهیزات حمل و نقل مکانیکی مناسبند .

اتصال مستقیم این کابلها به برق اصلی مجاز است . این کابلها برای استفاده در داخل ساختمان و جایی که دمای محیط بین ۵ + تا ۴۰ +

درجه سانتیگراد باشد ، طراحی شده اند .

ساختار:

هادی: مس آنیل شده گروه۵ (انعطاف پذیر) مطابق استاندارد IEC 60228 یا ISIRI 3084 .

عایق: آمیزه PVC از نوع PVC/D .

نحوه قرار گیری رشته ها :

رشته ها در یک یا چند لایه هم مرکز به هم تابیده می شوند . به کار گیری تک رشته در مرکز کابل مجاز نیست . کابلهای با سه رشته یا بیشتر دارای یک رشته به رنگ سبز و زرد می باشند .

روکش: آمیزه PVC از نوع PVC/ST5 . رنگ روکش به طور معمول طوسی است .

استاندارد: ۶۰۲۲۷ IEC 75 یا ISIRI (607) 75 با ولتاژنامی ۵۰۰ /۳۰۰ ولت

20110607-y4t-138kb20110607-3a7-154kb