کابلهای کواکسیال
کابلهای کواکسیال

نام : کابلهای کواکسیال

کاربرد :

این کابلها برای انتقالهای فرکانس صوتی خصوصاً گیرنده ها وفرستنده ها ، کامپیوترها و ارتباطات رادیو و تلویزیونی مناسبند .

ساختار:

هادی: مس آنیل شده تک مفتولی یا تابیده منظم ، ساده یا قلع اندود .

عایق: آمیزه پلی اتیلن به صورت جامد یا فوم .

اسکرین: سیم مسی ساده یا قلع اندود به صورت بافت .

روکش: آمیزه PVC ویژه .

استاندارد:JIS 3501 .

20110608-6s1-65kb