دفتر فروش تهران : تهران – لاله زار جنوبی – پاساژایران – همکف – پلاک 331 تلفن : 33991055 – 33111816 دفتر فروش رشت : رشت – خیابان تختی – چهارراه سرخبنده – پلاک ۶۶ تلفن : 01333232511 تلفکس : 01333262511
آدرس صنایع کابل کمان